Tijdens een incident

GHOR Zeeland is samen met de politie, brandweer en gemeenten wettelijk belast met het bestrijden van rampen en beheersen van crises. Zij werken daarbij nauw samen met gemeenten en andere hulpverlenings-/veiligheidspartners in de regio.

Crisisbeheersing
De operationele GHOR-functionarissen zorgen bij incidenten voor de acute gezondheidszorg. Zij werken hierin nauw samen met andere regionale hulpverlenings-/veiligheidspartners. Maar ook na een incident is de GHOR actief en verzorgt zij de registratie en evaluatie van de operationele inzetten. Deze taken zijn ondergebracht bij de afdeling Crisisbeheersing binnen Veiligheidsregio Zeeland, waarvan de GHOR en andere disciplines onderdeel uitmaken.

Multidisciplinaire samenwerking
De multidisciplinaire inzet bij incidenten vraagt om een goede samenwerking tussen de GHOR en alle hulpverlenings-/veiligheidspartners in de regio. Kerntaak van de afdeling Crisisbeheersing is dan ook om ervoor te zorgen dat al deze partners uit de regio samen komen en samen werken aan veiligheid. Zo zorgen we voor een optimale slagkracht van alle hulpverleningsorganisaties tijdens incidenten.

Operationele inzet

Alle geneeskundige hulpacties starten met de melding van een incident op de Meldkamer Ambulance (te Zeeland-Midden-West Brabant). De meldkamer bepaalt dan op basis van de ernst van het incident wie er gealarmeerd moeten worden. Is het een groot incident dan gebeurt dit volgens de GRIP-structuur. Dit is een opschalingsstructuur die voorschrijft welke functionarissen ingezet moeten worden, hoe hulpteams zich formeren en samenwerken. Hierbij is sprake van een hiërarchische inzet van GHOR-functionarissen. Lees meer

GHOR Operationele inzet

Acute gezondheidszorg

GHOR Zeeland is verantwoordelijk voor de acute gezondheidszorg in de regio: zij zorgt ervoor dat de geneeskundige keten tijdens rampen en crises goed functioneert. Geneeskundige hulp is een doorlopend proces vanaf het opsporen en redden van gewonden, het verlenen van eerste hulp en het transport naar een ziekenhuis tot het moment dat verdere behandeling (in een ziekenhuis) niet meer nodig is. De GHOR kan tijdens een incident ook het proces van publieke gezondheidszorg opstarten. Lees meer

GHOR tijdens een incident