Over GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Zeeland (GHOR Zeeland) is een onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland en voert de dagelijkse werkzaamheden uit onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG): Joke Gaemers, tevens directeur van GGD Zeeland en lid van de directie Veiligheidsregio Zeeland.

GHOR Zeeland zorgt voor de geneeskundige hulpverlening tijdens incidenten (rampen en crises) in de regio. Hierbij is zij verantwoordelijk voor aansturing en coördinatie van deze hulpverlening. De GHOR heeft ook een adviesrol richting de geneeskundige (overheids)instanties en de gemeenten in Zeeland. Verder is de GHOR één van de disciplines binnen de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Zeeland, die zich bezighoudt met multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

GHOR Zeeland voldoet aan alle kwaliteitseisen die landelijk zijn opgesteld. Zij heeft het keurmerk van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ofwel het HKZ-keurmerk dat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

Organisatie

Bekijk welke mensen GHOR mogelijk maken: directie GHOR Zeeland, Teamleider GHOR, medewerkers GHOR-bureau en operationele functionarissen.

Keten- en netwerkpartners

Om de geneeskundige hulp zo optimaal mogelijk te organiseren, werkt de GHOR samen met diverse partijen: keten- en netwerkpartners en de GGD.

Werkzaamheden

Geneeskundige hulpverlening bij incidenten. Het gaat om de organisatie van de gehele hulpverleningsketen: vóór, tijdens en na een incident.

Verhalen

Lees verhalen uit de praktijk over het werk en de medewerkers van GHOR Zeeland.