Vacatures

Werken bij GHOR Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. GHOR Zeeland is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland, de overkoepelende organisatie van Brandweer Zeeland, GHOR Zeeland en Meldkamer.

De GHOR maakt voor de geneeskundige coördinatie van incidenten gebruik van operationele functionarissen. De niet-operationele taken zijn ondergebracht in het GHOR-bureau. Denk hierbij aan primaire taken, zoals het maken van afspraken met (keten)partners, het verstrekken van advies en het voorbereiden van GHOR-functionarissen op hun werk. Ook houdt het GHOR-bureau zich bezig met ondersteunende taken, zoals kwaliteitszorg, logistiek en informatiemanagement.

Hieronder vind je de (eventuele) openstaande vacatures bij GHOR Zeeland. Wil je alle vacatures zien van Veiligheidsregio Zeeland, waaronder die van de afdeling risico- en crisisbeheersing? Kijk dan hier.

Vacatures

Filters
Kaart Zeeland

Manager Risico- en Crisisbeheersing

De manager Risico- en Crisisbeheersing geeft op basis van integraal management leiding aan zijn/haar teamleiders en draagt zorg voor de uitvoering van vastgesteld beleid binnen de financiële kaders en legt hierover verantwoording af aan de directeur/commandant Brandweer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming op zijn/haar vakgebied en zorgt dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk ingevoerd wordt. Vanuit zijn/haar achtergrond heeft de manager Risico- en Crisisbeheersing ervaring met de multidisciplinaire aspecten van zowel risicobeheersing als crisisbeheersing. 

De werving en selectie verloopt via BeljonWesterterp.

Heb je interesse en voldoe je aan het functieprofiel?

Solliciteer dan via deze link:

Vacatures - Manager risico- en crisisbeheersing - BeljonWesterterp

Lees meer
GHOR tijdens een incident

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG)

Op de plek van een incident is de Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvDG) verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding van de acute medische zorg (triage, behandeling, vervoer). De OvDG stemt af met de overige hulpverleningsdiensten. Daarbij dient de OvDG oog te hebben voor de publieke gezondheid (gevaarlijke stoffen, besmetting, psychosociale hulp, etc.).

Lees meer