Vacatures

Werken bij GHOR Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. GHOR Zeeland is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland, de overkoepelende organisatie van Brandweer Zeeland, GHOR Zeeland en Meldkamer.

De GHOR maakt voor de geneeskundige coördinatie van incidenten gebruik van operationele functionarissen. De niet-operationele taken zijn ondergebracht in het GHOR-bureau. Denk hierbij aan primaire taken, zoals het maken van afspraken met (keten)partners, het verstrekken van advies en het voorbereiden van GHOR-functionarissen op hun werk. Ook houdt het GHOR-bureau zich bezig met ondersteunende taken, zoals kwaliteitszorg, logistiek en informatiemanagement.

Hieronder vind je de (eventuele) openstaande vacatures bij GHOR Zeeland. Wil je alle vacatures zien van Veiligheidsregio Zeeland, waaronder die van de afdeling risico- en crisisbeheersing? Kijk dan hier.

Vacatures

Filters
GHOR operatie ambulance

Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIN)

De Veiligheidsregio is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en   crisisbeheersing, brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) en het samenwerkingsverband 

Meldkamer Zeeland-West-Brabant. Dit in samenwerking met alle organisaties  en instanties  die hierbij een rol spelen, in het  bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: ‘Samen sterk  voor een veilig Zeeland’ 

Lees meer