Advisering

GHOR Zeeland is naast de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening tijdens incidenten ook verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op incidenten. Als onderdeel van deze voorbereiding geeft de GHOR advies aan overheden en organisaties. Dit doet zij op basis van de wet (Wet Veiligheidsregio’s), landelijke handreikingen en professionele kennis. Verder zoekt zij aansluiting bij het landelijk netwerk GGD/GHOR om te anticiperen op alle ontwikkelingen. GHOR Zeeland geeft bijvoorbeeld gezondheidsadvies in verband met gevaarlijke stoffen en advies op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en gezondheidsonderzoek. Ook adviseert zij de Zeeuwse gemeenten op twee belangrijke gebieden: evenementen en ruimtelijk beleid.

GHOR Concert at Sea Zeeland

Evenementen

Concert at Sea of Beachboom zijn grote evenementen in Zeeland. GHOR Zeeland adviseert gemeenten bij de vergunningverlening voor evenementen over de inzet en afstemming van de geneeskundige hulpverlening.

Lees meer
GHOR Ruimtelijk beleid Zeeland

Ruimtelijk beleid

Plannen voor wegen, wijken of voor bedrijven met vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen geneeskundige risico's met zich meebrengen. GHOR Zeeland adviseert gemeenten over deze risico's van ruimtelijk beleid en de benodigde maatregelen.  

Lees meer