Na een incident

GHOR Zeeland is niet alleen actief met het acteren voor en tijdens incidenten. Ze is ook belast met het opstarten van de nazorg. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk naar de ‘normale’ situatie terug te keren als voor het incident.

Nazorg, 72-uursverantwoordelijkheid
De operationele functionarissen zijn de eerste 72 uur na een incident of ramp verantwoordelijk voor het opstarten van alle medische processen en waar nodig Slachtofferhulp en Emergis. Bij medische processen kun je denken aan psychosociale hulpverlening aan slachtoffers en hun verwanten tijdens en na incidenten. Maar ook advisering op het gebied van gezondheid in relatie tot gevaarlijke stoffen en hygiëne. En zaken als: infectieziektebestrijding, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na rampen. Afhankelijk van het type en de omvang van het incident worden één of meerdere van deze processen opgestart.

Multidisciplinaire evaluatie
Om van incidenten te leren, evalueert de GHOR grote incidenten in Zeeland met alle hulpverleningsdiensten (multidisciplinair). Zo werkt de GHOR continu aan kwaliteitsverbetering.

Publieke gezondheidszorg

GHOR Zeeland richt zich behalve op acute dus ook op publieke gezondheidszorg. Ze start dit proces op bij een incident maar de uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD. Het proces van publieke gezondheidszorg loopt na een incident door maar kan ook pas na een incident worden opgestart. De vier processen van publieke gezondheidszorg zijn: psychosociale hulpverlening, infectieziekten, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek. Lees meer

GHOR Publieke gezondheidszorg

Evaluatie

Na een groot incident organiseert de GHOR bijeenkomsten waarin alle hulpverleners met elkaar terugkijken op het hele proces: vanaf het begin tot het eind van het incident. Tijdens deze evaluatie staan drie leerniveaus centraal: individueel, team- en organisatieniveau. Op individueel niveau en op teamniveau wisselt men ervaringen uit en probeert men inzicht te krijgen in elkaars handelen en in het functioneren van het team tijdens het incident. Door het verloop van het incident te zien als een spiegel voor het functioneren van de organisatie, is het mogelijk de organisatie steeds weer te verbeteren.

GHOR Groepsevaluatie