Gezondheidszorg

GHOR Zeeland richt zich behalve op acute gezondheidszorg tijdens incidenten ook op publieke gezondheidszorg. De taken van de publieke gezondheidszorg behoren tot de primaire verantwoordelijkheid GGD, ook bij incidenten. De GHOR houdt hierop toezicht en informeert het bestuur hierover.

Acute gezondheidszorg

GHOR Zeeland is verantwoordelijk voor de acute gezondheidszorg in de regio: zij zorgt ervoor dat de geneeskundige keten tijdens rampen en crises goed functioneert. Geneeskundige hulp dient een doorlopend proces te zijn vanaf het opsporen en redden van gewonden, het verlenen van eerste hulp en het transport naar een ziekenhuis tot het moment dat verdere behandeling (in een ziekenhuis) niet meer nodig is.

Acute gezondheidszorg
Het uitgangspunt bij het proces van acute gezondheidszorg is dat geneeskundige hulp voor gewonden als gevolg van een ramp of crisis, gecoördineerd en adequaat plaatsvindt. De uitvoerende werkzaamheden worden met name uitgevoerd door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), het Nederlandse Rode Kruis (NRK), traumacentra, ziekenhuizen en huisartsen(posten). De GHOR biedt zelf dus geen hulpverlening aan slachtoffers maar draagt zorg voor de coördinatie van de zorgketen. Hiervoor werkt zij samen met een groot aantal keten- en zorgpartners.    

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
Als er een groot ongeval of ramp plaatsvindt met veel gewonden, wordt er gewerkt volgens het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De GGB bestaat uit de opschaling van de ambulancevoorziening, opvang van de lichtgewonde slachtoffers door het Nederlandse Rode Kruis en uit (extra) logistieke voorzieningen. Deze eenheden worden aangestuurd door de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)

Calamiteitenteam Ambulancevoorziening en Noodhulpteam
De GGB bestaat uit een Calamiteitenteam Ambulancevoorziening en een Noodhulpteam. Zo'n Calamiteitenteam bestaat uit vier ambulanceverpleegkundigen en twee ambulancechauffeurs. Dit team wordt ingezet om de zwaargewonde slachtoffers op de plaats van het ongeval met de juiste behandeling klaar te maken voor vervoer naar de ziekenhuizen. Het Noodhulpteam verleent EHBO aan lichtgewonde slachtoffers en bestaat uit door het Rode Kruis opgeleide en getrainde vrijwilligers. Hiervoor bestaan afspraken tussen de GHOR en het Nederlandse Rode Kruis.

GHOR tijdens incident met Ambulance en Brandweer

Publieke gezondheidszorg   

GHOR Zeeland richt zich behalve op acute ook op publieke gezondheidszorg. Dit valt echter onder de primaire verantwoordelijkheid van de GGD. De vier processen van publieke gezondheidszorg zijn: psychosociale hulpverlening, infectieziekten, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek. Deze taken behoren dan ook tot de GGD, ook bij incidenten (rampen en crises).

Psychosociale hulpverlening
Bij rampen en crises lopen niet alleen de slachtoffers psychische klachten op maar vaak ook familie, hulpverleners, omstanders en andere betrokkenen. Als dit dreigt te gebeuren, kan de Directeur Publieke Gezondheid opdracht geven de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)-organisatie gereed te maken. De procescoördinatie en uitvoering hiervan ligt bij de GGD. De GHOR houdt toezicht en informeert het bestuur hierover.

Infectieziekten
Het doel van Infectieziektebestrijding (IZB) is het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten. Bijvoorbeeld door vaccinatie of het voorschrijven van medicijnen. Maar ook door het geven van voorlichting aan de bevolking over preventie en risico’s van infectieziekten.

Gezondheidsonderzoek na rampen
Na een ramp of calamiteit kan er een gezondheidsonderzoek worden ingesteld. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of de ramp gezondheidsgevolgen heeft en of getroffenen behoefte hebben aan medische zorg of praktische ondersteuning.

Medische Milieukunde
Wanneer zich een ramp of crisis voordoet waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan de GHOR in een opgeschaalde situatie gebruik maken van een gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS). In normale, dagelijkse omstandigheden is het Medisch Milieukundig Team (MMK) van de GGD betrokken.

GHOR Publieke gezondheidszorg