Organisatie

Directie en teamleider

Directeur Publieke Gezondheid (DPG): Joke Gaemers.
Teamleider: Jelle de Jong (teamleider Crisisbeheersing).

GHOR-secretariaat

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer: 0118-421190.

Operationele functionarissen

GHOR Zeeland kent de volgende operationele functionarissen:

  • Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) 
  • Officier van Dienst Geneeskundige Zorg (OvDG)
  • Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ)
  • Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ) 

Op basis van de ernst van het incident wordt bepaald welke functionaris gealarmeerd moet worden voor de operationele inzet.

Meer informatie

GHOR Nederland
www.ghorkennisnet.nl  (voor professionals)
Nederlandse Rode Kruis

Algemeen

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
International Centre for Emergency Techniques
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
Trimension
Startpagina rampen