Keten- en netwerkpartners

Om de geneeskundige hulpverlening zo optimaal mogelijk te organiseren, werkt de GHOR samen met diverse partijen: ketenpartners (cure-organisaties), GGD (publieke gezondheidszorg) en netwerkpartners (care-organisaties). De care-organisaties, zoals revalidatiecentra, hebben een toegevoegde waarde in het zorgverleningsproces maar vormen geen onderdeel van de (acute) hulpverleningsketen.