Operationele inzet

Alle geneeskundige hulpacties starten met de melding van een incident op de Meldkamer Ambulance. De meldkamer bepaalt vervolgens op basis van de ernst van het incident, welke functionarissen gealarmeerd moeten worden. Dit gebeurt volgens de zogenaamde Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)-structuur. Dit is een opschalingsstructuur die voorschrijft welke functionarissen ingezet moeten worden, hoe hulpteams zich formeren en samenwerken. Tijdens incidenten is er sprake van een hiërarchische inzet van GHOR-functionarissen. De GHOR kent een 5-tal functionarissen.

Officier van Dienst Geneeskundige Zorg (OvDG)
De OvDG wordt gealarmeerd om te coördineren bij situaties die voor hulpverleners afwijken van het normale dagpatroon. Hij/zij neemt contact op met de meldkamer en aanwezigen op de locatie om de situatie in te schatten. Aansturing is soms mogelijk via telefoon, soms is het nodig om ter plaatse te komen. Naast de aansturing is de OvDG ook verantwoordelijk voor de inzet van medische en psychosociale hulpverlening en publieke gezondheidszorg. De OvDG legt verantwoording af bij de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
De ACGZ is onder andere verantwoordelijk voor het effectgebied van een incident en wordt direct bij een GRIP 2-situatie gealarmeerd door de meldkamer. Hierna zal hij/zij zich verplaatsen naar het regionale coördinatiecentrum om van daaruit verder te werken. Vaak wordt er snel contact opgenomen met de OvDG die meldt wat de huidige situatie is, waarna de ACGZ de nodige vervolgacties en procedures in gang zet. De ACGZ legt verantwoordelijkheid af bij de Strategisch Adviseur Geneeskundige Zorg(SAGZ).

Strategisch Adviseur Geneeskundige Zorg (SAGZ)
Bovenaan de keten staat de SAGZ. De meldkamer alarmeert deze als er omstandigheden zijn die aanleiding geven tot het afkondigen van GRIP 3 of 4. De SAGZ staat dan samen met andere strategisch adviseurs in direct contact met de burgemeester. Het is zijn/haar taak de burgemeester te adviseren over geneeskundige zaken en mee te denken over strategische besluiten. De OvDG, ACGZ en SAGZ delen tijdens een incident alle gegevens in het hulpprogramma LCMS.

Operationeel Medewerker Sectie GHOR (OMAC)
De OMAC heeft zitting in het Actiecentrum GHOR en staat onder de directe, functionele leiding van het Hoofd Taakorganisatie Geneeskundige Zorg (HTO GZ). De OMAC houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van opdrachten van het HTO GZ en met rapporteren en adviseren.

Hoofd Taakorganisatie Geneeskundige Zorg (HTO GZ)
Het HTO GZ maakt deel uit van de sectie Geneeskundige zorg. Binnen de kaders van de ACGZ is het HTO GZ verantwoordelijk voor het inzetten en monitoren van uitvoerend en ondersteunend werk op het gebied van de acute gezondheidszorg en de publieke gezondheidszorg.