Shining Spring - Nationale nucleaire oefening

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid organiseren samen met de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden West-Brabant en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming twee nationale oefeningen van totaal drie dagen. Op 7 februari (regionaal) en 16 en 18 april (nationaal) beoefenen al deze partijen dat er een fictief incident is bij de kerncentrale Borsele.

Omdat de regio West-Brabant in de periferie van de kerncentrales van Borssele en Doel ligt, doet Veiligheidsregio MWB ook aan de oefening mee.

Ook België doet mee: de federale diensten van de gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen, het nationale Crisiscentrum (evenknie van het NCC – Nationaal CrisisCentrum) en FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – evenknie van de ANVS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming).

Shining Spring
Deze Nationale Nucleaire Oefening (NNO) draagt de naam Shining Spring. Burgemeesters, ministers, hulpdiensten, communicatieadviseurs en deskundigen gaan deze dagen aan het werk met de vernieuwde nationale en regionale plannen.

Van de oefening is in de ‘buitenwereld’ niets te zien. Er zijn geen brandweer of meetwagens die af en aan rijden. Het is een oefening waar gekeken wordt hoe men snel en zorgvuldig maatregelen en besluiten neemt en dit met elkaar afstemt. Shining Spring is een oefening met een fictief nucleair scenario. De besluiten en activiteiten van de ministeries en betrokken (hulp)diensten worden geoefend. Het gaat met name om de dilemma’s die zij moeten oplossen, de nationale en internationale informatie-uitwisseling en coördinatie en de (fictieve)crisisvoorlichting aan de media en het publiek. Het precieze scenario van dit soort oefeningen wordt vooraf nooit bekend gemaakt, anders is de oefening weinig realistisch.

Doel oefening
Het doel van de oefening is de vernieuwde plannen, procedures en mogelijke maatregelen te oefenen die er zijn om de veiligheid en vitale voorzieningen te waarborgen. Met de contacten, ervaring en kennis die in aanloop naar en tijdens Shining Spring worden opgedaan, zijn alle betrokken partijen niet alleen beter voorbereid op kernrampen, maar ook op incidenten en rampen bij bijvoorbeeld grote bedrijven die werken in de chemische industrie.

Goede voorbereiding
Om de nationale crisisteams goed voor te bereiden op het thema en hun rol in de oefening, worden de teams binnen de interne keten in volgorde getraind; de output van het ene team vormt input voor het andere team. Het opleiden en trainen startte in de tweede helft van 2017. De oefening zelf begint op 7 februari a.s. regionaal bij de kerncentrale in Zeeland. Het scenario breidt zich uit naar nationaal niveau. Dit niveau wordt beoefend op 16 en 18 april. Tijdens de oefening vindt er dus opschaling plaats tot en met ministersniveau.

Indian Summer
De laatste grote gezamenlijke oefening met regio en rijksoverheid werd gehouden in oktober 2011.  Diensten zijn op basis van nationale en internationale richtlijnen verplicht regelmatig te oefenen. Eens in de gemiddeld zeven jaar vindt een grote oefening plaats.

Kerncentrale Zeeland