Ruimtelijk beleid

Zoals elke Nederlandse regio is ook Zeeland volop in ontwikkeling op infrastructureel gebied. Leefomgeving en milieu hebben invloed op gezondheid. Daarom adviseert GHOR Zeeland gemeenten proactief over de geneeskundige risico's van nieuw ruimtelijk beleid en de maatregelen die nodig zijn om deze risico's te beperken. Denk bijvoorbeeld aan zaken als een milieuvriendelijke ligging van woonwijken, bereikbaarheid en voldoende uitvalswegen. 

Toetsing 
GHOR Zeeland richt zich in haar advies op de spoedeisende medische hulpverlening voor de burger en toerist. Zij beoordeelt de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de hulpdiensten, zoals de ambulancedienst, de mobiele spoedarts vanuit de huisartsenpost, verloskundige zorg en spoedtandheelkunde. 

De GHOR zet de eisen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de SMH-diensten in het kader van ruimtelijk beleid, in een advies. Dergelijk advies is maatwerk en wordt vaak met alle betrokken partijen besproken voordat een vergunning wordt verleend door de gemeente. Wanneer GHOR Zeeland risico’s opmerkt die buiten haar invloedsfeer liggen, speelt zij deze door naar de medische organisaties die daar verantwoordelijk voor zijn.

GHOR-advies voor ruimtelijk beleid
In haar advies neemt de GHOR de onderstaande, eerste drie punten in overweging. Afhankelijk van de inhoud van het ruimtelijk beleid zijn deze punten meer of minder relevant. De GHOR beoordeelt dit op grond van de beschikbare informatie en een eventueel vooroverleg. Op basis van de resultaten die daaruit volgen, neemt de GHOR in haar advies een of meer van de beheersmaatregelen onder punt 4-8 op.

  1. Bereikbaarheid door reguliere spoedeisende medische hulpverlening.
  2. Risico’s van eventuele uitgestelde medische zorg.
  3. Te verwachten ziekte- of letselbeelden.
  4. Mogelijkheid en voorwaarden medische hulpverlening per schip.
  5. Mogelijkheid en voorwaarden medische hulpverlening per traumahelikopter.
  6. Aanwezigheid van medische hulpverleners.
  7. Aanwezigheid van een EHBO-voorziening.
  8. Algemene regels voor Technische Hygiënezorg (THZ)