Specialist GHOR

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’. Voor de GHOR zoeken wij een:

Specialist GHOR, voor 36 uren per week, standplaats Middelburg.

Team

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is onderdeel van het team crisisbeheersing wat ruim 25 medewerkers telt waarvan 8 collega’s vooral GHOR-gerelateerde werkzaamheden uitvoeren. De GHOR is de verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheid (DPG), de dagelijkse leiding wordt belegd bij de teamleider crisisbeheersing. De GHOR werkt aan het voorbereiden van hulpverlening door de gezondheidszorg tijdens zware ongevallen, rampen en crises. Zij wil bereiken dat ook onder bijzondere omstandigheden zorg wordt geleverd. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de voornaamste doelstellingen van de GHOR te realiseren; de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere overheden en zorginstellingen. Behalve deze reguliere werkzaamheden en de bijdrage aan de ‘upgrade crisisbeheersing’ ligt de focus ook op het verder vormgeven van de crisisbeheersingsorganisatie publieke gezondheid. Dit is een coproductie met de GGD. De GHOR is ook adviseur voor de Zeeuwse gemeenten en opgenomen in tal van regionale en landelijke netwerken.

De functie komt medio augustus 2018 vacant.

Functie

De hoofdtaak van de functie bestaat uit het verrichten van specialistische werkzaamheden, waarbij het accent ligt op beleidsmatige, strategische analyse in plaats van op de uitvoering. Je fungeert als strategisch adviseur van de DPG en als intern en extern aanspreekpunt voor de GHOR. Je ontwikkelt in opdracht van de DPG en in samenspraak met het team plannen, projecten, diensten of producten met een specialistisch karakter, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en de gegeven kaders. Je bedenkt oplossingen, alternatieven of adviseert bij problemen bij het realiseren van de plannen, projecten, diensten of producten. Het werk wordt bepaald door ruime beleidslijnen zoals door het management zijn aangegeven. Je bent GHOR ambassadeur in regionale en landelijke overlegorganen. Je bent bereid om mee te draaien in één van de operationele piketten, bijvoorbeeld strategisch adviseur geneeskundige zorg.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een WO-werk- en denkniveau of HBO met zeer ruime aanvullende kennis en/of ervaring op het vakgebied. Je bent in bezit van een relevante opleiding op het gebied van publieke gezondheid of crisismanagement. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en beschikt over ruime kennis van wetgeving en procedures op het gebied van crisisbeheersing en publieke gezondheid. Je hebt aantoonbaar ervaring met veranderingsprocessen op strategisch en tactisch niveau. Je bent in staat alternatieven en oplossingen aan te dragen bij de realisatie van wat bedacht en afgesproken is. Je herkent belangentegenstellingen en bent in staat een regierol op te pakken.

Wat bieden wij?

Een boeiende functie bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling waarbij je direct bijdraagt aan de voorbereiding op en het bestrijden van rampen en crises. Wij geven je de gelegenheid om met professionals te werken in mono- en multidisciplinaire trajecten waarin jij je talenten verder kunt ontplooien.

De aanstelling is vooralsnog voor een jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.859,- (functieschaal 11) op basis van 36 uur per week. We hanteren een systeem van aanloop-, functie-, en uitloopschalen. Wij hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en een individueel keuzebudget.

Informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling HRM van Veiligheidsregio Zeeland. 

Enthousiast?

Stuur dan je brief en cv naar Veiligheidsregio Zeeland, de afdeling HRM via HRM@vrzeeland.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld