Ziekenhuis in Terneuzen winnaar Ziekenhuis Top 100

De Ziekenhuis Top 100 kent twee winnaars. Dit jaar zijn dat het ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen staat op positie 1 in de categorie algemeen- of streekziekenhuis met een eindscore van 91.41%.

De Ziekenhuis Top 100 heeft tot doel jaarlijks inzicht te geven in de kwaliteit van ziekenhuiszorg in Nederland en ziekenhuizen te stimuleren tot verbeteringen. De gedachte achter deze top 100 is dat openbaarheid aanzet tot verandering. Als er meer transparantie is en men nagaat wat de winnaar anders doet, kan men van elkaar leren en zich verbeteren.

Alleen medische gegevens

De Ziekenhuis Top 100 wordt jaarlijks georganiseerd door het Algemeen Dagblad (AD). De redactie van het AD beperkt deze top 100 tot de medische gegevens van ziekenhuizen. Reden hiervan is dat de uitkomst van zorg voor patiënten belangrijker is dan bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid of de parkeerkosten. De AD-redactie maakt een ranglijst. Hiervoor maakt zij gebruik van een aantal criteria die een indicatie geven van de medische kwaliteit van ziekenhuizen, de organisatie van de zorg en de uitkomsten van operaties. De criteria die zij hanteert voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. De redactie van het AD kent aan de gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst.

Kwaliteit van zorg meten is lastig

Er zijn critici die benadrukken dat het vaststellen van de kwaliteit van zorg uitermate lastig is en dat het onderling vergelijken nog vele malen lastiger is. Volgens hen is het goed om te realiseren dat de AD Ziekenhuis Top 100 niet allesbepalend is en dat er nog steeds in elk ziekenhuis fouten gemaakt kunnen worden.