Hulpverlening oefent bij chemisch bedrijf in Terneuzen

ICL-IP in Terneuzen is vandaag, 14 juni 2018, het decor van een grootschalige oefening waaraan diverse hulpverleningsinstanties en scholieren meedoen. Het bedrijf is producent van een breed scala aan producten, meestal gemaakt uit de grondstof broom. Het scenario voor deze oefening is bedacht onder leiding van Veiligheidsregio Zeeland.

Zeeland is, op Zuid-Holland na, de provincie met de meest zware chemische industrie in Nederland. Dit betekent dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De chemische industrie is met name geconcentreerd in de industriegebieden Vlissingen-Oost, Arnestein (Middelburg), De Poel (Goes) en de Kanaalzone (Terneuzen - Sas van Gent).

De bedrijven die met chemische stoffen werken nemen tal van voorzorgsmaatregelen om de veiligheid op het bedrijf of voor de omgeving te garanderen. Of dat, in geval van een incident, er zo snel mogelijk maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de omgeving er hinder van ondervindt.

Het is niet 100% uit te sluiten dat er nooit iets gebeurd. Daarom maakt Veiligheidsregio Zeeland samen met chemische bedrijven plannen. Dit om te voorkomen dat, mocht zich toch een incident voordoen, het niet groter wordt en hoe je dan zo snel mogelijk weer naar de normale situatie terugkeert.

Plannen op papier zijn goed, maar oefenen is het beste. Vandaag beoefenen brandweer, politie, ambulancezorg, grootschalige geneeskundige bijstand, Rode Kruis en bevolkingszorg samen een scenario. Scholieren brengen een bezoek brengen aan ICL-IP. Tijdens het bezoek gaat er iets mis en het scenario ontvouwt zich. Er is een chemische stof bij betrokken en er zijn gewonden, scholieren moeten worden behandeld en opgevangen. Omdat de aard van het incident zo groot is, wordt een CBRNe ingezet van veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Zij zijn verplicht elk jaar te oefenen met de veligheidsregio’s waarvoor ze steunpunt zijn.

Het CBRNe steunpunt Rotterdam-Rijnmond kan opgeroepen worden wanneer er een incident plaatsvindt met nucleaire, biologische of chemische middelen. Zij zullen dan het incident o.a. bestrijden met gaspakbescherming en ontsmetting. Ze hebben een ontsmettingscontainer die, als deze is opgebouwd, 30 meter lang is en een soort doucheruimte heeft om slachtoffers te ontsmetten. Ze bieden verder materiele ondersteuning en hebben specifieke kennis over het opsporen van gevaarlijke stoffen.

CBRNe staat voor: de responsorganisatie voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) incidenten.