Grote multidisciplinaire oefening Westerscheldetunnel

In de avond en nacht van 5 op 6 juni 2018 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Westerscheldetunnel, op het Tolplein en op de tunnelweg. Ook is er een multidisciplinaire calamiteitenoefening in de tunnel. De Westerscheldetunnel is dan in beide richtingen volledig afgesloten.

De werkzaamheden starten op dinsdag 5 juni om 20.30 uur en duren tot 04.00 uur woensdagochtend 6 juni, of korter indien mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Tijdelijke gele verkeersborden geven de route van de omleiding aan.

Eén keer per jaar wordt de Westerscheldetunnel volledig afgesloten vanwege groot onderhoud. Dit jaar worden onder meer werkzaamheden verricht aan het asfalt, de verlichting en bermen. Ook krijgt het Tolplein een schoonmaakbeurt en vindt er onderhoud aan de overkapping plaats.

Daarnaast wordt er een multidisciplinaire calamiteitenoefening gehouden in samenwerking met de hulpdiensten. Deze oefening vindt eens in de vier jaar plaats om gezamenlijk getraind te zijn voor een eventuele calamiteit in de tunnel.

Voor het groot onderhoud en de calamiteitenoefening is het nodig dat de beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij zijn van verkeer. Er is gekozen voor afsluiting in de avond- en nachturen, zodat zo min mogelijk mensen hinder ondervinden.